Struktura organizacyjna KPP w Myśliborzu - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Struktura organizacyjna KPP w Myśliborzu

 

Struktura organizacyjna, organizacja kierowania komórek organizacyjnych
Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W MYŚLIBORZU

KIEROWNICTWO

    -KOMENDANT POWIATOWY

    -I ZASTĘPCA KOMENDANTA

WYDZIAŁ KRYMINALNY

      -NACZELNIK SEKCJI

      -ZASTĘPCA NACZELNIKA SEKCJI

   ZESPÓŁ OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZY

   ZESPÓŁ DW Z KORUPCJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

   ZESPÓŁ TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ

   ZESPÓŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY

   ZESPÓŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ NARKOTYKOWĄ\

WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

      -NACZELNIK SEKCJI

      -ZASTĘPCA NACZELNIKA

   JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ

   JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PRASOWO-INFORMACYJNYCH

   ZESPÓŁ PRZEWODNIKÓW PSÓW SŁUŻBOWYCH

   ZESPÓŁ DO SPRAW WYKROCZEŃ I ORGANIZACJI SŁUŻBY

   REWIR DZIELNICOWYCH

      -KIEROWNIK REWIRU

   ZESPÓŁ PATROLOWO-INTERWENCYJNY

   ZESPÓŁ RUCHU DROGOWEGO

   ZESPÓŁ DYŻURNYCH

 

 ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

 ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNO GOSPODARCZY

 ZESPÓŁ PREZYDIALNY

 

KOMISARIAT POLICJI W BARLINKU

KIEROWNICTWO

       -KOMENDANT KOMISARIATU

       -ZASTĘPCA KOMENDANTA

 REFERAT KRYMINALNY

       -KIEROWNIK REFERATU

   ZESPÓŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY

   ZESPÓŁ OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZY 

 REFERAT PREWENCJI

        -KIEROWNIK REFERATU

   JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW NIELETNICH I PATOLOGII

   REWIR DZIELNICOWYCH

   ZESPÓŁ PATROLOWO-INTERWENCYJNY

   ZESPÓŁ DYŻURNYCH

 

KOMISARIAT POLICJI W DĘBNIE

KIEROWNICTWO

       -KOMENDANT KOMISARIATU

       -ZASTĘPCA KOMENDANTA

  REFERAT KRYMINALNY

       -KIEROWNIK REFERATU

    ZESPÓŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY

    ZESPÓŁ OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZY

  REFERAT PREWENCJI

       -KIEROWNIK REFERATU

    JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW NIELETNICH I PATOLOGII

    REWIR DZIELNICOWYCH

    ZESPÓŁ PATROLOWO-INTERWENCYJNY

    ZESPÓŁ DYŻURNYCH

Metryczka

Data publikacji 07.05.2009
Data modyfikacji 02.05.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Wiącek
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Wiącek Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Wiącek
do góry